Logo xuanthanhsoccer

Liên hệ

Thông tin Xuanthanhsoccer

Thời gian làm việc: 8:00 – 22:00

Thứ hai – Chủ nhật

Địa chỉ

140 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại

091 284 44 68

Email

duongthanh8868@gmail.com

Youtube - 3.5k subscriber

Xếp hạng 5/5 (43 vote)
5/5

Facebook - 10k+ follower

Để lại thông tin